Δόμπολη 35, Ιωάννινα (έναντι εφορίας)
Διεύθυνση
2651033122, 6934200248
Τηλέφωνο
info@grafeioteleton-spatharis.gr
E-mail

Αποτέφρωση

Η χώρα μας ακολουθώντας από το 2006 τη νομοθεσία των άλλων χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  σχετικά με την αποτέφρωση των νεκρών , επέτρεψε τις αντίστοιχες διαδικασίες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καύση είναι η δήλωση του αποθανόντος ότι επιθυμεί να ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία ή η αντίστοιχη δήλωση συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Η αποτέφρωση που αναλαμβάνουμε, πραγματοποιείται στο πρώτο αποτεφρωτήριο της Ελλάδας, λίγο έξω από την Αθήνα, στην περιοχή της Ριτσώνας, όπου υπάρχει διαθέσιμος ειδικός κλίβανος αποτέφρωσης. Το γραφείο μας αναλαμβάνει με ασφάλεια και συνέπεια, με έμπειρους Έλληνες οδηγούς και πολυτελή αυτοκίνητα όλη την διαδικασία μεταφοράς, αποτέφρωσης, μεταλλική τεφροδόχο και επιστροφή. Παρέχεται ακόμη αν ζητηθεί, η δυνατότητα βιντεοσκόπησης της διαδικασίας αποτέφρωσης.

   Τα έγγραφα που χρειάζονται για να πραγματοποιηθεί η αποτέφρωση είναι τα εξής:

•    Η ταυτότητα του θανόντος
•    Πιστοποιητικό θανάτου Νοσοκομείου που νοσηλεύεται ή από γιατρό που τον παρακολουθούσε
•    Ιατροδικαστικό πιστοποιητικό προς διενέργεια αποτέφρωσης
•    Ληξιαρχική πράξή θανάτου
•    Υπεύθυνση Δήλωση πλησιεστέρου συγγενή ότι επιθυμεί την αποτέφρωση, επικυρωμένη από το ΚΕΠ ή την αστυνομία
•    Αντίγραφο από την πράξη θανάτου
•    Υπεύθυνη δήλωση κληρονόμου που αποτυπώνει την επιθυμία καύσης, καθώς και συνημμένο αντίγραφό της
•    Yπεύθυνη δήλωση μέλους της οικογένειας που θα αναφέρει ότι ο/η αποθανών/ούσα δεν φέρει μεταλλικό αντικείμενο (π.χ. δόντια)
Image
Image
Image
Image
Image
Image
•    Πληροφορίες για την καύση των νεκρών

1.Τι σημαίνει η καύση των νεκρών-πως γίνεται ;

Η καύση των νεκρών γίνεται σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης σε  κρεματόριο στην πόλη της Σόφιας, στην Βουλγαρία. Για να εκτελέσετε την καύση των νεκρών, είναι απαραίτητο ότι το σώμα τοποθετείται σε ένα ξύλινο φέρετρο και το φέρετρο  όπως και το σώμα δεν πρέπει να έχει μεταλλικά μέρη, αντικείμενα και υλικά. Η διαδικασία της καύσης στις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης είναι εντελώς αυτοματοποιημένη και δεν επιτρέπει την είσοδο περισσότερων από ένα φέρετρο. Η θερμοκρασία στην οποία το σώμα καίγεται είναι περίπου 800 ° -1000 ° С. Η μέση διάρκεια ενός καύση των νεκρών είναι περίπου 70 λεπτά. Μετά τη λήξη της διαδικασίας καύσης, τα οστά ψύχονται, αλέθονται και οι στάχτες είναι κλείνονται σε ειδικό μεταλλικό  δοχείο.

•    2.Πότε  γίνεται  η αποτέφρωση ;

Η αποτέφρωση γίνεται μέχρι και 48 ώρες το αργότερο μετά τη λήψη του νεκρού στο κρεματόριο και αν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την εκτέλεση της ελήφθησαν και εξετάστηκαν.  
    
•    3.Ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα για την εκτέλεση μιας καύση νεκρού;

- αντίγραφο του πιστοποιητικού θανάτου.
- Πιστοποιητικό για την καύση των νεκρών (άδεια) από τον ιατρό που έχει κάνει την διαπίστωση του θανάτου και με την οποία δηλώνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για  βίαιο θάνατο και επιτρέπει στο σώμα να αποτεφρωθεί
- Δήλωση από τον ίδιο το νεκρό ή πλησιέστερο κληρονόμο εξ αίματος που ορίζει την επιθυμία για την εκτέλεση της αποτέφρωσης και ένα αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του Σημείωση: Η κληρονομική σχέση είναι υποχρεωτική πιστοποιείται από την υποβολή του αντιγράφου ενός εγγράφου για τους δεσμούς της σχέσης: το πιστοποιητικό γάμου, πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό κληρονόμος.

•    4.Πού μπορεί να θαφτεί η λάρνακα με τις στάχτες των νεκρών;

Η λάρνακα με τις στάχτες των νεκρών, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμού αριθ. 2 , μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα τάφο ή σε ένα ειδικό  τοίχο –προθήκη  σε οποιαδήποτε νεκροταφείο στο έδαφος της χώρας.

•    5.Μπορούν οι συγγενείς του νεκρού να παρακολουθήσουν τη διαδικασία της αποτέφρωσης;

Παρέχεται η δυνατότητα για παρακολούθηση σε μια ειδική αίθουσα για την παρουσία των συγγενών του θανόντος. Ο σκοπός είναι να δείξει και να ενισχύσει στη συνείδηση της κοινωνίας ότι  η καύση των νεκρών είναι ένα προσιτός και αξιοπρεπής τρόπο για διαχωρισμό με ένα αγαπητό πρόσωπο.
Image

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διευθυνση: Δόμπολη 35, Ιωάννινα (έναντι εφορίας)

Τηλ.: 2651033122,6934200248

Μail: info@grafeioteleton-spatharis.gr
Image